Poradna

Můžu se k vám přijít nezávisle podívat?

Rádi vám náš Domov seniorů představíme, provedeme vás prostory a poskytneme bližší informace k poskytované péči. Pro sjednání osobní schůzky využijte kontaktní formulář, nebo oslovte sociálního pracovníka pro smluvení termínu návštěvy.

Jaké podmínky musím splnit, abych byl zařazen mezi žadatele?

Pro zařazení mezi žadatele je nutno dodat Žádost o přijetí a Aktuální lékařskou zprávu. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách, nebo je obdržíte u sociálního pracovníka přímo v Domově pro seniory. Po dodání dokumentů budete telefonicky kontaktováni sociálním pracovníkem, který vás seznámí s dalším postupem.

Jak vybrat to správné zařízení?

Nejlepší je zajet se podívat, zkontrolovat prostředí, promluvit s personálem, podívat se na pokoje a většinou každý z nás získá svůj vnitřní pocit zda je vše tak, jak si představuje.

Jen několik základních rad:

Pach - pokud cítíte pach moči, je to špatně
Personál - ujistěte se kolik členů se stará o klienty
Klíče - jestliže jsou pokoje uzamčené, případně další prostory vhodné pro pohyb klientů, jděte pryč
Vzdělání - ptejte se, jaké vzdělání dosahuje personál a jaké je jeho složení
Aktivity - podívejte se na denní harmonogramy a přehledy práce s klienty

Cítím pocit viny, že se nedokážu o rodiče postarat.

To je přirozené. Rozhodnutí není nikdy jednoduché. Zamyslete se však nad tím, zda–li ten, o kterého se bojíte, nebude mít mnohem více péče, než jste schopni sami zvládnout. Jste na starost a péči sami, nás je tady mnohem víc.

Mohou být manželé ubytovaní společně?

Ano mohou, pokud si to manželé přejí. Nezáleží na druhu poskytované služby.

Nemám vyřízený příspěvek na péči je to problém?

Není, s vyřízením příspěvku na péči vypomůže sociální pracovník, na kterého je možné se obrátit i při vyřizování dalších úředních záležitostí, přeposlání důchodu, vyřízení trvalého pobytu anebo zrušení Sipa.

Je možné si rodiče vzít na výlet mimo zařízení, nebo na pár dní domů?

Podporujeme zachování vazeb na rodinu a přátele, pokud si to klient bude přát, není nejmenší důvod, proč by si neměl užít čas s rodinou a přáteli.

V jakém režimu probíhají návštěvy v Domově pro seniory?

Návštěvy nejsou časově omezené, svého rodinného příslušníka/známého můžete po společné domluvě navštívit kdykoliv. Pro zachování soukromí spolubydlících prosíme návštěvy mimo čas 8:00- 17:00 hod. realizovat ve společných prostorách zařízení.

Je pro klienty zajištěna zdravotní péče?

Každý klient má možnost se přeregistrovat k praktickému lékaři, který navštěvuje Domov pro seniory v pravidelném intervalu 1x týdně. Domov pro seniory navštěvuje také lékař z oboru psychiatrie 1x za 14 dní. Jakékoliv jiné návštěvy odborných lékařů zajišťujeme v doprovodu personálu převozovou sanitou.

Jak dlouho bude trvat adaptace na nové prostředí?

Jedná se o individuální záležitost každého klienta, ale většinou se dá říci, že po 14 dnech lze hodnotit situaci. Ve většině případů dojde ke zlepšení stavu v důsledku pocitu jistoty a klidu z pravidelně se opakujících činností a nových podnětů, na které je nucen reagovat.